MATEŘSKÁ ŠKOLA KOŠŤÁLOV | oficiální stránky školy

" Hrajeme si od jara do zimy "

aneb

" Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole "


Mateřská školaMateřská škola Košťálov je škola s dlouholetou historií. Počátky školy jsou datovány od roku 1946, kdy mateřská škola vznikla z původní opatrovny, která byla umístěna v přízemí obecního úřadu. Tehdejší mateřská škola byla jednotřídní s 25 dětmi, 1 učitelkou a 1 opatrovnicí. K rozšíření mateřské školy došlo v roce 1972, kdy se po přístavbě dalších prostor rozrostla o druhou třídu a v té době bylo již zapsáno 42 dětí. V této podobě, kdy děti mají 2 stálé samostatné ložnice, 2 třídy, herny, prostorné umývárny s WC, tělocvičnu a každá třída svoji samostatnou šatnu. Od roku 2011 byla MŠ rozšířena na 3 třídy s kapacitou 64 dětí. Za příznivého počasí je využívána terasa ( dětmi velice oblíbená ) a pěkná školní zahrada. Součástí mateřské školy je také v roce 2003 nově zrekonstruovaná školní jídelna. Další velké úpravy prostor školy proběhly v roce 2007, kdy byly provedeny stavební úpravy dětských sociálních zařízení v obou třídách tak, aby vyhovovaly požadavkům a potřebám dětí.

Mateřská školaFilosofií naší mateřské školy je rozvíjet osobnost samostatného zdravě sebevědomého a tvůrčího dítěte cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, potřeb, zájmů. Takto orientovanou výchovu a předškolní vzdělávání poskytovat též dětem se speciálními potřebami ( integrovanými ) i dětem talentovaným. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který je propojen s ekologickým projektem školy. Nabízíme kvalitní a širokou nadstandartní péči pro všechny děti naší školy ( zájmový kroužek " flétničky ", sportovní a kulturní akce, plavání, bruslení, společné akce pro děti a rodiče, výlety ). Velký důraz klademe na prevenci vadné výslovnosti, na škole je rozšířená logopedická náprava řeči dětí.

Mateřská škola
Celý kolektiv mateřské školy Košťálov tedy i provozní zaměstnankyně při své práci maximálně zohledňují dítě jako subjekt výchovy. Proto jsme veškerou naši činnost zaměřili na pohodu dětí a všech ostatních, kteří jsou nedílnou součástí mateřské školy - rodiče, učitelky, kuchařka, školnice, na pohodu, která je propojena se zdravím duševním, tělesným a sociálním. Mateřská škola je doplňkem rodinné výchovy. Spolupráce s rodiči je pro nás nepostradatelná a snažíme se ji stále rozvíjet. Novou další formou je vydávání občasníku - zpravodaje naší školy.

 

Zpracovala: ředitelka s kolektivem mateřské školy